Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia z logopedii i neurologopedii. Pedagogika, logopedia, glottodydaktyka

red. iwona Nowakowska-Kempna

WAM, 2012
Stron: 434
Dział:
ISBN: 9788377671818
 
 
 

 

red. iwona Nowakowska-Kempna

WAM, 2012

Dział:

Stron: 434

ISBN: 9788377671818

 Niniejszy tom prac poświęconych logopedii i neurologopedii przynosi studia nad ważnymi zagadnieniami związanymi z zaburzeniami w procesie komunikacji. Tradycyjnie przybliża możliwości poznawcze ludzkiego umysłu, wskazując zarazem przełożenie tego, co poznane na sferę praktyki - użytecznego wykorzystania wiedzy logopedycznej w życiu codziennym osób z dysfunkcjami mowy.


Służy temu dialog wszystkich dziedzin współtworzących logopedię, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów medycznego i językoznawczego, pedagogicznego i psychologicznego, aksjologicznego i teorii komunikacji, przełożony na język diagnozy i terapii logopedycznej.
Poszczególne studia mają pomóc w zrozumieniu i interpretacji przyczyn zaburzeń mowy, wskazać logopedzie skomplikowaną ich naturę, podać ważniejszą literaturę przedmiotu i przybliżyć istotne dla danego typu zaburzenia elementy postępowania terapeutycznego.
Ze względu na specyfikę tomu, w wielu artykułach podjęta została wielowymiarowa relacja mózg - język, wpisując logopedię do neuronauk.