Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia z historii filozofii 3/2012

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012
Stron: 254
Dział:
ISBN: 20831978

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2012

Dział:

Stron: 254

ISBN: 20831978

 INDEXImmanuel Kant, Opus postumum / 9Hawryił Kostelnyk, Pojęcie negacji i niczego w poznaniu ludzkim / 27ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJRadosław Kuliniak, Wprowadzenie do polskiego przekładu dzieła Christiana Garvego, autorstwaJana Kantego Kalista Chodaniego pt. „Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta” / 43Jan Kanty Kalist Chodani, Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe / 51ARTYKUŁYChristoph Horn, Kantowska filozofia dziejów i leżące u jej podstaw trudności / 77Stepan Ivanyk, Hawryił Kostelnyk i szkoła lwowsko-warszawska / 95Marta Chojnacka, Emocja jako sposób bycia w świecie. Zarys Sartre’owskiej psychologii fenomenologicznej / 103Dorota Leszczyna, Radosław Kuliniak, Polskie badania nad filozofią brytyjskiego empiryzmu (lata 1760–1918) cz. I. / 115Adrian Stelmaszyk, Figura złego demiurga w myśli E. Ciorana / 123Milena Marciniak, Zasada ujednostkowienia w filozofii Schopenhauera / 141Norbert Jerzy Pietrykowski, Michał Sobeski – o pojęciu przeżycia estetycznego / 171Dariusz Pakalski, Związki ontologii Leibniza z wczesnymi poglądami Kanta / 183Ireneusz Ziemiński, Śmierć jako źródło i przedmiot prawa. Stanowisko Thomasa Hobbesa / 201Mirosław Żelazny, Filozofia egzystencji u Kierkegaarda, Jaspersa i Heideggera / 219RECENZJEManuela Gretkowska, Trans, Warszawa 2011 (Mirosław Żelazny) / 233Małgorzata Łukasiewicz, Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna, Biblioteka „Więzi”, t. 261, Warszawa 2011 (Dariusz Pakalski) / 237Karl Jaspers, Myślenie zaangażowane, Kraków 2011 (Dawid Kolasa) / 243Grzegorz Kozyra, Duch Słowiański. Esej o zniewoleniu, Warszawa 2009 (Miłka Malzahn) / 249Johann Gottlieb Fichte, Kilka wykładów o powołaniu uczonego, tłum., wstęp i oprac. Tomasz Kupś, Toruń 2012 (Krzysztof Wawrzonkowski) / 253