Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka

Marek Drwięga

Księgarnia Akademicka, 2013
Stron: 470
Dział:
ISBN: 837638586
 
 
 

 

Marek Drwięga

Księgarnia Akademicka, 2013

Dział:

Stron: 470

ISBN: 837638586

Współczesna filozofia człowieka sytuuje się na styku wielu dyscyplin. Z jednej strony odwołuje się do nauk szczegółowych, z których czerpie inspiracje i z którymi często wchodzi w spór. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin takich jak biologia, psychologia, psychiatria czy językoznawstwo. Z drugiej zaś strony, nawiązując do różnych tradycji, stara się określić drogą refleksji filozoficznej podstawowe cechy człowieka, a tym samym dąży do odpowiedzi na nigdy niedające do końca satysfakcjonującej odpowiedzi pytanie o to, kim jest człowiek. Zebrane teksty ukazują szerokie spektrum historyczne i współczesne filozofii człowieka. 

Marek Drwięga - filozof, tłumacz, profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania skupiają się na filozofii człowieka i etyce. Jest autorem m.in. wydanych ostatnio książek: Człowiek utajonych pasji. Szkice o psychoanalizie (2006), Człowiek między dobrem a złem. Studa z etyki współczesnej (wyd. drugie, 2012).