Publishing House
Proceed to the Publishing House

Z dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich XVII-XX wieku

Henryk Bartoszewicz

Aspra-JR, 2012
Page(s): 234
Section:
ISBN: 9788375491548
 
 
 

 

Henryk Bartoszewicz

Aspra-JR, 2012

Section:

Page(s): 234

ISBN: 9788375491548

 Książka jest zbiorem artykułów dotyczących dziejów kartografii Mazowsza i ziem sąsiednich od XVII do początku XX wieku. Prezentowane tu artykuły są wynikiem moich kilkuletnich badań. Trzy teksty umieszczone w niniejszej książce są publikowane po raz pierwszy, a dwadzieścia pięć stanowi poprawioną i uzupełnioną wersję artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika " Geodeta". [...]

 
Tom podzielono na cztery części według układu rzeczowego, a w ich obrębie zastosowano układ chronologiczno-rzeczowy. W pierwszej części umieszczono artykuły dotyczące twórców map i ich dzieł. [...]
 
Artykuły dotyczące map granic tworzą część drugą książki. [...]
 
Najobszerniejsza jest część trzecia niniejszej książki, złożona z artykułów, których przedmiotem są dzieje polskiej kartografii miejskiej do końca XIX w. [...]
 
W czwartej części książki umieszczono opracowania prezentujące problematykę mierzenia i kartowania gruntów od XVII do XX wieku. [...]
 
                                                                                                         Fragmenty wstępu