Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Brazylia: republika

Mariusz Malinowski

MUZEUM HISTORII POLSKIEGO RUCHU LUDOWEGO, 2013
Stron: 446
Dział:
ISBN: 9788362171835
 
 
 

 

 Brazylia w XX wieku to kraj ogromnego potencjału i niewykorzystanych szans. Brazylia w XXI wieku to jedna z najdynamiczniejszych potęg gospodarczych świata. Niniejsza książka odtwarza drogę do tej niezwykłej metamorfozy: historię rozpoczynającą od proklamowania republiki w 1889 roku, obejmującą kalejdoskop wybieranych najczęściej przez garstkę społeczeństwa prezydentów, epizody populizmu i dyktatury wojskowej, dzieje buntów, rewolucji i zamachów stanu, sześciu konstytucji, ekspresowej modernizacji, „cudu” gospodarczego, który wcale nie był cudem, hiperinflacji, budowania międzynarodowego statusu w oparciu o zmienne sojusze, powszechnej korupcji i ogromnego wykluczenia społecznego. Ale w dziejach brazylijskiej republiki kryje się coś jeszcze: to historia niezwykłego społeczeństwa, złożonego z potomków Indian, portugalskich kolonizatorów, afrykańskich niewolników oraz imigrantów ze wszystkich stron świata; ludu, który przez całe wieki i dekady był traktowany instrumentalnie, ale który właśnie heroicznym poświęceniem kolejnych pokoleń dzisiejszą potęgę stworzył.

Mariusz Malinowski: adiunkt w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek: Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1990-2000 (2005) oraz W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku (2011).
Spis treści
Wstęp
Od pau-brasil do imperium kawy (1500-1889)
  Dziedzictwo epoki kolonialnej (1500-1822)
  Brazylia jako cesarstwo (1822-1889)
Stara Republika (1889-1930)
  Republika Szpady (1889-1894)
  Złote lata Republiki Oligarchii (1894-1910)
  „Ocalenie narodowe” i lata wojenne (1910-1919)
  Erozja polityki „kawy z mlekiem” (1919-1930)
Brazylia Getúlio Vargasa (1930-1954)
  Rozdroża brazylijskiego federalizmu (1930-1937)
  Nowe Państwo (1937-1945)
  Demokracja i nacjonalizm (1945-1954)
Między modernizacją i populizmem (1954-1964)
  Nowa wizja rozwoju: „50 lat w 5” (1954-1960)
  Upadek brazylijskiej demokracji (1960-1964)
Okres rządów wojskowych (1964-1985)
  „Rewolucja” i bezpieczeństwo narodowe (1964-1967)
  Kulminacja represji i cud gospodarczy (1967-1974)
  Stopniowa liberalizacja dyktatury (1974-1985)
Demokracja i neoliberalizm (od 1985)
  Kręty szlak redemokratyzacji (1985-1992)
  Neoliberalizm po brazylijsku (1992-2002)
  Brazylia XXI wieku (od 2002)
Kalendarium
Prezydenci Brazylii
Wskazówki bibliograficzne
Spis ilustracji
Indeks osób