Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zbiory Biblioteki Pruskiej w Polsce. Studium przypadku

Michał J. Żółtowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
Page(s): 200
Section:
ISBN: 9788323509820
 
 
 

 

Michał J. Żółtowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2012

Section:

Page(s): 200

ISBN: 9788323509820

 Książka stanowi wielopłaszczyznowe studium przypadku zbiorów Biblioteki Pruskiej w Polsce. Autor szczegółowo przedstawia fakty dotyczące historii zbiorów berlińskich. Przypadek tzw. Berlinki jest osadzony w szerokim kontekście problematyki restytucji dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich. Autor analizuje to zagadnienie z punktu widzenia prawa międzynarodowego, a także podejmuje próbę znalezienia rozwiązania pewnych trudnych przypadków na gruncie teorii sprawiedliwości naprawczej w stosunkach międzynarodowych. Rozważania te wykraczają treściowo poza tytułowy casus i mają charakter uniwersalny.