Publishing House
Proceed to the Publishing House

Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski

red. Małgorzata Bednarczyk , red. Marta Najda-Janoszka

Publisher: CeDeWu.pl, 2014
Page(s): 244
Section:
ISBN/ISSN: 9788375566550

 

Author: red. Małgorzata Bednarczyk , red. Marta Najda-Janoszka

Publisher: CeDeWu.pl, 2014

Section:

Page(s): 244

ISBN/ISSN: 9788375566550

 We wzroście atrakcyjności turystycznej Polski najważniejszym aktualnie wyzwaniem jest innowacyjność produktów i firm turystycznych kształtowanej we współpracujących regionach. Książka Innowacje w turystyce adresowana jest do akademików, studentów menadżerskich profilów studiów turystycznych, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemach zarządzania turystyką na poziomie regionu.

Pozwoli na:zmianę optyki postrzegania specyfiki przebiegu procesu innowacji w turystyce,poznanie i skuteczne wykorzystanie efektów synergii wewnętrznych i zewnętrznych źródełzdolności do innowacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych,efektywną budowę regionalnej przestrzeni współpracy zorientowanej na wzrost innowacyjności turystyki w regionie.