Publishing House
Proceed to the Publishing House

Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu

red. Bogusław Dopart

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2013
Page(s): 280
Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 11
Section:
ISBN/ISSN: 9788376384245
DOI: 10.12797/9788376384245
Paper edition

35,00 PLN 31,50 PLN

In Stock
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Macromedia Flash)

21,00 PLN


 

Author: red. Bogusław Dopart

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2013

Studia Dziewiętnastowieczne. Rozprawy, 11

Section:

Page(s): 280

ISBN/ISSN: 9788376384245

Tom niniejszy zrodził się z przekonania, że aktualny stan wiedzy o oświeceniu i romantyzmie zarówno zachęca do podjęcia nowych kwestii z obszaru kulturalnego i kulturowego kontekstu literatury, jak też skłania do powrotu do spraw, które dawno już przestały razić jako białe plamy na mapie potrzeb badawczych. Gromadzi on prace o lepiej rozpoznanych środowiskach kulturotwórczych, ogniskach elitarnej kultury towarzyskiej i ciągłej działalności twórczej (dwór królewski, i arystokratyczny, salon), ale też o środowiskach rozwijających aktywność raczej nie profesjonalną, lecz amatorską lub popularyzatorską, aktywność niesystematyczną, rozproszoną, lepiej może służącą rozwijaniu zdolności recepcyjnych niż tworzeniu wysokich wartości sztuki i intelektu. Jedne i drugie są niezastąpione; ani jednych, ani drugich nie może braknąć w obrazie kultury polskiej XIX wieku.

Ze „Wstępu”

DOI: 10.12797/9788376384245