Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka turystyczna

Hanna Zawistowska , Maciej Dębski , Hanna Górska-Warsewicz

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Stron: 196
Dział:
ISBN/ISSN: 9788320821598

 

Autor: Hanna Zawistowska , Maciej Dębski , Hanna Górska-Warsewicz

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014

Dział:

Stron: 196

ISBN/ISSN: 9788320821598

Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na ekspansję gospodarcza i promocję regionów oraz krajów. W książce autorzy omówili:

• istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej,
• obszary, narzędzia oraz podmioty uczestniczące w tworzeniu i realizacji polityki turystycznej państwa,
• podstawowe zasady, które muszą być respektowane w odniesieniu do polityki turystycznej państwa, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju,
• wpływ Unii Europejskiej na politykę turystyczną państw członkowskich,
• oddziaływanie administracji rządowej i samorządowej na rozwój turystyki i funkcjonowanie przedsiębiorstw branży turystycznej,
• promocję jako ważny element polityki turystycznej.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach o profilu turystyczno-hotelarskim, urzędników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się turystyką, a także dla przedsiębiorców z branży turystycznej.