Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Cnota pokory w nauczaniu greckich ojców kościoła IV wieku

Mariusz Szram

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2014
Stron: 252
Dział:
ISBN/ISSN: 9788377028087

 

Autor: Mariusz Szram

Wydawnictwo: Wydawnictwo KUL, 2014

Dział:

Stron: 252

ISBN/ISSN: 9788377028087

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Rozwój koncepcji pokory do IV wieku
1. Starożytna myśl grecka a idea pokory
2. Biblijne rozumienie pokory
3. Nauka o pokorze w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Rozdział II
Terminologia dotycząca pokory i pychy
1. W pismach Bazylego Wielkiego
2. W pismach Grzegorza z Nazjanzu
3. W pismach Grzegorza z Nyssy
4. W pismach Jana Chryzostoma

Rozdział III
Próba okeślenia istoty cnoty pokory
1. Według Bazylego Wielkiego - szukanie chwały w Bogu, a nie w sobie
2. Według Grzegorza z Nazjanzu - umiarkowanie w sposobie życia i nieuznawanie siebie za ważnego
3. Według Grzegorza z Nyssy - umiar i ubóstwo wobec Boga i ludzi, wzorowane na uniżeniu wcielonego Syna Bożego
4. Według Jana Chryzostoma - radykalne uznawanie siebie za niższego od wszystkich, mimo osiągniętej doskonałości

Rozdział IV
Cnota pokory a inne rodzaje uniżenia
1. Według Bazylego Wielkiego
2. Według Grzegorza z Nazjanzu
3. Według Grzegorza z Nyssy
4. Według Jana Chryzostoma

Rozdział V
Wyjątkowe miejsce pokory wśród cnót
1. Według Bazylego Wielkiego - pokora jako strażniczka skarbca cnót
2. Według Grzegorza z Nazjanzu - pokora jako jedna z wielu pięknych cnót, prowadzących wspólnie do wiecznego szczęścia
3. Według Grzegorza z Nyssy - pokora jako istotna część cnoty i najważniejsze dokonanie chrześcijańskiego stylu życia
4. Według Jana Chryzostoma - pokora jako matka cnót

Rozdział VI
Pokora jako konieczne lekarstwo na główną wadę - pychę
1. Według Bazylego Wielkiego - pokora jako najważniejszy środek zbawczy
2. Według Grzegorza z Nazjanzu - pokora w poznaniu Boga zabezpieczeniem przed pychą heretyków i płytkich teologów
3. Według Grzegorza z Nyssy - pycha poniża, pokora wywyższa
4. Według Jana Chryzostoma - pokora w walce z pychą na wszystkich etapach życia duchowego

Rozdział VII
Wzorce osobowe ludzi pokornych
1. Według Bazylego Wielkiego
2. Według Grzegorza z Nazjanzu
3. Według Grzegorza z Nyssy
4. Według Jana Chryzostoma

Rozdział VIII
Jak zdobyć prawdziwą pokorę?
1. Według Bazylego Wielkiego
2. Według Grzegorza z Nazjanzu
3. Według Grzegorza z Nyssy
4. Według Jana Chryzostoma

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary
Table of Contents