Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ofensywa wielkanocna 1972

Przemysław Benken

Wydawnictwo Napoleon V, 2012
Section:
ISBN: 9788361324102
 
 
 

 

Przemysław Benken

Wydawnictwo Napoleon V, 2012

Section:

ISBN: 9788361324102

 Niniejsza publikacja omawia jedną ze słynniejszych kampanii wojny wietnamskiej - Ofensywę Wielkanocną z 1972 roku. Autor opisuje atak, jaki podjęły Siły Zbrojne Demokratycznej Republiki Wietnamu wespół z partyzantami z Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego na Wietnam Południowy i siły amerykańskie.Uderzenie to po początkowych sukcesach zostało jednak odparte, głównie dzięki amerykańskiemu lotnictwu i flocie. Pokłosiem tych działań było jednak podpisanie przez prezydenta Nixona na początku stycznia 1973 r. porozumień paryskich. Doprowadziły one do wycofania się USA z Indochin.

Praca w zasadniczej części omawia jedynie okres Ofensywy Wielkanocnej (30 marca - 22 października 1972 roku). Opisano tutaj przebieg bitew i wydarzeń im towarzyszących.Jednak dla pokazania szerszego kontekstu przedstawiono również realia panujące na Półwyspie Indochińskim przez rozpoczęciem i po zakończeniu kampanii.