Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ekoturystyka

Dominika Zaręba

Wydawnictwo: PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2013
Stron: 201
Dział:
ISBN/ISSN: 9788301160173

 

Autor: Dominika Zaręba

Wydawnictwo: PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2013

Dział:

Stron: 201

ISBN/ISSN: 9788301160173

 Nowe, zmienione wydanie książki, w którym wprowadzono najnowsze dane i informacje, zgodne z obecnym stanem wiedzy i badaniami z zakresu turystyki zrównoważonej.

 
Książka porusza niezwykle ważny problem ekoturystyki jako formy turystyki zrównoważonej, która przyczynia się do ochrony środowiska oraz przynosi korzyści ekonomiczne i poprawę jakości życia społeczności lokalnych w najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo zakątkach świata. Publikacja wyjaśnia jeden z największych współczesnych paradoksów turystyki usiłującej godzić sprzeczne interesy, turysty, który pragnie przebywać w jak najmniej zdegradowanym środowisku przyrodniczym, a jednocześnie sam to środowisko niszczy, zarówno bezpośrednio, jak i wymagając coraz liczniejszych udogodnień cywilizacyjnych.
 
Autorka, pisząc o relacjach pomiędzy turystyką a środowiskiem oraz o rozwoju ekoturystyki na świecie, odpowiada m.in. na pytania:
* Co jest przyczyną ogólnoświatowego zainteresowania problematyką turystyki i ekologii?
* Jakie miejsce zajmuje ekoturystyka w dyskusji nad potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego?
* Czy polityka państw i samorządów, działalność organizacji społecznych oraz przedstawicieli biznesu turystycznego, w tym szczególnie działalność marketingowa, przyczyniają się do rozwoju turystyki zrównoważonej?
* Jakie korzyści daje rozwój ekoturystki społecznościom lokalnym?
* Czy stwarza ona możliwości uratowania ostatnich na świecie ostoi pierwotnej przyrody i rdzennej kultury?
 
Ponadto Autorka podaje liczne przykłady rozwiązań proekologicznych w turystyce światowej i krajowej.
 
Ekoturystyka jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, stąd publikacja przydatna będzie szerokiemu gronu czytelników - zarówno osobom zajmującym się naukowo zagadnieniami turystyki, studentom, praktykom z branży turystycznej, mieszkańcom atrakcyjnych terenów, którzy pragną rozwijać ekoturystykę, jak i samym turystom.