Publishing House
Proceed to the Publishing House

Krakowskie Pismo Kresowe 2012, nr 4: Galicja jako pogranicze kultur

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012
Page(s): 294
Krakowskie Pismo Kresowe, 4
Section:
ISBN/ISSN: 20819463_4

 

Author:

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012

Krakowskie Pismo Kresowe, 4

Section:

Page(s): 294

ISBN/ISSN: 20819463_4

Spis treści:

Adam Świątek, Wstęp

Wawrzyniec Dayczak, Gimnazjum w Brodach na przełomie XIX i XX w. we wspomnieniach byłego ucznia, oprac. Maria Dayczak-Domanasiewicz

Franciszek Wasyl, Dziwna etniczność. Kształty tożsamości Ormian galicyjskich

Włodzimierz Osadczy, 'Na granicy Zachodu i Wschodu'. Monaster Poczajowski w polityce imperialnej Rosji wobec Galicji

Adam Białoń, Caritas na pograniczu kulturowym Wzorce rzymskokatolickie a dobroczynność Kościoła greckokatolickiego w Galicji

Ołena Arkusza, Marian Mudryj, XIX-wieczna arystokracja polska w Galicji Wschodniej wobec ruskich (ukraińskich) aspiracji narodowych

Mateusz Drozdowski, Orientacja austro-polska wobec kwestii ukraińskiej w czasie I wojny światowej (do Aktu 5 listopada 1916 r.)

Andrzej Wawryniuk, Wymiana terytoriów przygranicznych Polski i ZSRS w 1951 roku. Zarys problemu w oparciu o polskie źródła archiwalne

Agnieszka Biedrzycka, Ryszard Jan Czarnowski, Lwów. Legenda zawsze wierna, Galaktyka, Łódź 2010, ss. 463

Dorota Felcenloben, Łukasz Tomasz Sroka, Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2012, ss. 564, il.

Tomasz Pudłocki, Zdzisław Konieczny, Polska Rada Narodowa w Przemyślu (4 listopad 1918 - 15 luty 1919), Archiwum Państwowe w Przemyślu [et al.], Przemyśl 2012, ss. 95

Michał Budak, Stefan Grabiński, Wichrowate linie (utwory rozproszone), wstęp i oprac. Jakub Knap, Agharta, Kraków 2012, ss. 333

Tomasz Gąsowski, Maurycy Allerhand, Leszek Allerhand, Zapiski z tamtego świata. Zagłada we Lwowie w dzienniku profesora i wspomnieniach jego wnuka, wyd. 2, Instytut Allerhanda, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2012, ss. 167, il.

Tomasz Pudłocki, 'Kobieta na pograniczu kulturowym między obyczajem, religią, narodowością a kulturą ziem polskich na tle porównawczym'. Konferencja naukowa w Przemyślu (25-27 maja 2011 r.)

Adam Świątek, Biblioteka kresoznawcy za rok 2011