Publishing House
Proceed to the Publishing House

Logistyka w regionalnej polityce lokalizacyjnej

Grażyna Chaberek-Karwacka

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2012
Page(s): 216
Section:
ISBN/ISSN: 9788378650430

 

Author: Grażyna Chaberek-Karwacka

Publisher: Uniwersytet Gdański Wydawnictwo, 2012

Section:

Page(s): 216

ISBN/ISSN: 9788378650430

Książka autorstwa Grażyny Karwackiej dotyczy aktualnej problematyki zmieniającej się roli poszczególnych czynników lokalizacji. Jednocześnie obok charakterystyki systemów transportowych i logistycznych dotyka ona zagadnień rozwoju zrównoważonego. Umiejętna integracja tych elementów jest jednym z głównych walorów opracowania. Dzięki temu wpisuje się ono w szerszy dyskurs naukowy dotyczący celów polityki przestrzennej, który prowadzony jest na marginesie przygotowania takich dokumentów jak nowa Agenda Terytorialna Unii Europejskiej, a w Polsce Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz strategie rozwoju województw. Tym samym recenzowana książka jest dość unikalną próbą integracji problemów już opisanych w literaturze w całość spójną koncepcyjnie i wartościową w sensie aplikacyjnym.

Z recenzji wydawniczej