Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania

Lucyna Szot

Publisher: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo, 2013
Page(s): 414
Section:
ISBN/ISSN: 9788322933817

 

Author: Lucyna Szot

Publisher: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo, 2013

Section:

Page(s): 414

ISBN/ISSN: 9788322933817

Publikacja analizuje aktualną kondycję środowiska dziennikarskiego mediów lokalnych Wrocławia w kontekście standardów profesjonalizmu i odpowiedzialności za stan demokracji, z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. W ostatnim dwudziestoleciu położenie i problemy dziennikarzy nie absorbowały zbytnio uwagi polskich badaczy mediów, czego wynikiem jest ogromny deficyt badań empirycznych i naukowej wiedzy o tym środowisku.

Przedmiotowa analiza wypełnia lukę badawczą, szczególnie w sferze badań empirycznych ilościowych i jakościowych. Mimo iż dziennikarstwo epoki multimediów nie poddaje się jednoznacznej ocenie, przyjęte ramy teoretyczne i metodologia badań umożliwiły wnikliwą diagnozę ideologii i mitologii dziennikarstwa, standardów zawodowych i uwarunkowań pracy w różnych redakcjach mediów lokalnych.