Publishing House
Proceed to the Publishing House

Powrót Melpomeny. Tragedia włoska od średniowiecznego odrodzenia po renesansowy rozkwit

Maria Maślanka-Soro

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2013
Page(s): 256
Section:
ISBN/ISSN: 9788376382548
Paper edition

5,00 PLN 4,50 PLN

In Stock

 

Author: Maria Maślanka-Soro

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2013

Section:

Page(s): 256

ISBN/ISSN: 9788376382548

 Ta książka ma przybliżyć czytelnikowi historię tragedii jako gatunku od momentu jej odrodzenia się w XIV wieku po długim okresie upadku, poczynając od prześledzenia przede wszystkim znaczeń samego pojęcia tragedii i jej form w późnej Starożytności oraz we wczesnym Średniowieczu, w oparciu o istotne wzmianki źródłowe. Na kluczowe rozdziały (II i III) tego diachronicznego studium składają się nacechowane intelektualnie analizy utworów stanowiących istotne ogniwa w nowożytnej historii tragedii doprowadzonej chronologicznie do końca XVI w. [...] Analizy tekstów wpisują się w dyskurs o charakterze historycznoliterackim i są osadzone w tradycji gatunku, a także podbudowane rozważaniami teoretycznymi pochodzącymi o ich autorów tam, gdzie istnieją ku temu wyraźne przesłanki. 

(ze Wstępu)