Publishing House
Proceed to the Publishing House

Obrona państwa ograniczonego. Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera

Olgierd Anrdrzej Górecki

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2013
Page(s): 225
Section:
ISBN/ISSN: 9788376382609

 

Author: Olgierd Anrdrzej Górecki

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2013

Section:

Page(s): 225

ISBN/ISSN: 9788376382609

 Rozprawa Góreckiego stanowi ważne osiągnięcie w polskiej literaturze naukowej. Autor, opierając się na nieznanych w naszym kraju źródłach oraz niedostępnej w języku polskim literaturze przedmiotu, zrekonstruował w sposób oryginalny i nowatorski myśl polityczno-prawną wybitnego XIX-wiecznego liberała. Cechą charakterystyczną analizowanej doktryny jest jej eklektyczność. Górecki umiejętnie ukazał, że takie elementy liberalizmu, jak m.in.: indywidualizm, ewolucjonizm, darwinizm społeczny, organicyzm, kontraktualizm czy utylitaryzm, które w swoich podstawowych założeniach metodologicznych są ze sobą w znacznej mierze sprzeczne, dzięki wyjątkowości zastosowanej przez Spencera argumentacji tworzą jeden wielki system społeczno-filozoficzno-polityczny.