Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Regiony turystyczne świata. Część 2

red. Włodzimierz Kurek

Wydawnictwo: PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012
Stron: 344
Dział:
ISBN/ISSN: 9788301172282

 

Autor: red. Włodzimierz Kurek

Wydawnictwo: PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012

Dział:

Stron: 344

ISBN/ISSN: 9788301172282

 Kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki w krajach pozaeuropejskich.

Publikacja zawiera m.in.:
 
  • szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata;
  • opis walorów turystycznych regionów i miejscowości;
  • analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym;
  • charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego.
Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.
 
Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja oraz różnych specjalności z zakresu gospodarki turystycznej na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych, geograficznych i innych, a także o wszystkich czytelnikach interesujących się problematyką turystyczną.