Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej

red. Grzegorz Marchwiński , red. Dawid Maria Osiński

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonist, 2012
Stron: 138
Dział:
ISBN/ISSN: 9788362100101

 

Autor: red. Grzegorz Marchwiński , red. Dawid Maria Osiński

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonist, 2012

Dział:

Stron: 138

ISBN/ISSN: 9788362100101

 Publikacja Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej jest pokłosiem naukowej konferencji studentów i doktorantów Koła Kultury i Literatury Modernizmu UW, która odbyła się 20 maja 2010 r. Kategorie etnos i psyche w myśleniu Konopnickiej Orzeszkowej dotyczyły sposobu dialogowania z wyznacznikami tożsamościowymi określającymi specyficzne doświadczenia spotkań: z własną podmiotowością, odpowiedzialnością wobec wspólnoty, z poszukiwaniem możliwości opowiedzenia trudnej, narodowej historii, tajemnicą jako koniecznym komponentem egzystencji. Dzięki obecności w twórczości obu pisarek różnorodnie realizowanych kategorii etnos i psyche można spojrzeć na ich poszukiwania artystyczne z perspektywy dzisiejszych pytań o miejsce pisarek w dziewiętnastowieczności, także o ich świadome i przygodne wybory. Kategorie te stanowią klucz interpretacyjny pozwalający określić wyróżniki kondycji człowieka dziewiętnastowiecznego i jednocześnie bohatera nowoczesności. Umożliwiają pogłębioną refleksję na temat stosunku Konopnickiej i Orzeszkowej wobec kwestii patriotycznych, narodowych, wspólnotowych, egzystencjalnych. Stanowią również o swoistym języku, ujawniającym konfigurację znanych, ale i zapoznanych wzorców, motywów, toposów, które kształtowały dylematy i pytania dziewiętnastowiecznych.