Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. Szkice polsko-ukraińskie

red. Stanisław Makowski , red. Urszula Makowska , red. Małgorzata Nesteruk

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonist, 2012
Stron: 652
Dział:
ISBN/ISSN: 9788362100781

 

Autor: red. Stanisław Makowski , red. Urszula Makowska , red. Małgorzata Nesteruk

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonist, 2012

Dział:

Stron: 652

ISBN/ISSN: 9788362100781

 Książka jest pierwszą publikacją poświęconą grupie literatów polskich, którą po 1837 roku zaczęto nazywać „ukraińską szkołą” poetów polskich. Józef Bohdan Zaleski, Seweryn Goszczyński, Michał Grabowski, Antoni Malczewski, Tymon Zaborowski, Maurycy Gosławski, Tomasz Padura, Tomasz August Olizarowski, Michał Czajkowski a także z czasem, na mocy rozstrzygnięć krytyki literackiej, Juliusz Słowacki, Józef Korzeniowski i inni, szukając źródeł odrodzenia literatury ojczystej, nie opierali się na koncepcjach ówczesnych niemieckich teoretyków kultury, lecz zwracali się do tradycji słowiańszczyzny pozostającej pod wpływem religii prawosławnej świętych Cyryla i Metodego. Pisarze „szkoły ukraińskiej” stworzyli wzorzec rozwoju literatury narodowej oparty na bliskich, rodzimych źródłach słowiańskich, odmienny od sformułowanego przez Mickiewicza. Publikacja zmierza do przypomnienia twórczości reprezentantów „szkoły ukraińskiej” a także, m.in.: wywołania głębszego zainteresowania i refleksji badawczej nad problematyką genologiczną i strukturalną tej literatury