Publishing House
Proceed to the Publishing House

Politeja 2012, nr 22_1: Studia białoruskie

red. Bogdan Szlachta

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012
Page(s): 218
Politeja, 22
Section:
ISBN/ISSN: POL22
Paper edition

5,00 PLN 4,50 PLN

In Stock
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Macromedia Flash)

15,00 PLN


 

Author: red. Bogdan Szlachta

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012

Politeja, 22

Section:

Page(s): 218

ISBN/ISSN: POL22

SPIS TREŚCI

3 Jerzy Grzybowski, Grupa białoruskich narodowych socjalistów w Polsce w przededniu II wojny światowej

23 Włodzimierz E. Snapkowski, Białoruś–Unia Europejska: trudne drogi rozwoju stosunków

53 Pavel Usov, Cechy odmienne białoruskiego reżimu politycznego 

81 Walery Karbalewicz, Cechy białoruskiego reżimu autorytarnego

97 Jurij Czawusow, Olga Smolanko, Zmiany regulacji prawnych dotyczących organizacji pozarządowych na Białorusi w okresie rządów autorytarnych (od 1996 do 2000 roku)

133 Olga Breskaya, Model relacji między Cerkwią a państwem na Białorusi w kontekście postsekularyzacji społeczeństw europejskich

153 Siarhiej Sańko, Podstawowe składniki białoruskiej narracji sakralnej w perspektywie porównawczej

183 Ivan Lysiuk, Współczesna białoruska muzyka folklorystyczna: tradycje, style, idee

207 Iryna Szumskaja, Rola twórczości muzycznej w białorusko-polskim dialogu międzykulturowym