Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2012, nr 14

red. nacz. Mirosław Skarżyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 286
LingVaria, 14
Dział:
ISBN/ISSN: 18962122_14
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

11,00


 

Autor: red. nacz. Mirosław Skarżyński

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2012

LingVaria, 14

Dział:

Stron: 286

ISBN/ISSN: 18962122_14

LingVaria 2012/2(14)

 SPIS TREŚCI

Polszczyzna współczesna
 Aleksander Kiklewicz: Się: zaimek czy wyraz funkcyjny? /9
 Tomasz Nowak: O szaleństwie w języku, czyli na manowcach umysłu (na przykładzie czasownika oszaleć) /23
 Polszczyzna historyczna
Agata Kwaśnicka-Janowicz: Miód i jego znaczenie kulturowe w świetle faktówjęzykowych /39
Ewa Młynarczyk: Znać pana po cholewach, czyli utrwalony w przysłowiach obraz ubioru jako symbolu hierarchii społecznej /55 Marek Osiewicz: Wpływ zecera na ukształtowanie graficzno-językowe tekstu drukowanego. Uwagi wstępne do analizy Ksiąg o gospodarstwie z 1549 r. /65 Kinga Tutak: O sposobach zapisywania wyrazów zapożyczonych w drukach XVI i XVII wieku – na przykładzie rzeczowników kwestia i dyskurs /77
Aleksander Zajda: Trzecie rozważania nad Słowami prawnymi w rzeczy sobie podobnymi Bartłomieja Groickiego /89
 Rafał Zarębski: Problemy opisu czasowników z prefiksami obcymi w ujęciu historycznym /111
 Etymologia
Rolandas Kregždys: Charakterystyka słownika polonizmów w języku litewskim /125
 Michał Németh: W sprawie dyskusji nad najstarszymi zapożyczeniami węgierskimiw polszczyźnie: stpol. bantować ‘karać’ i pol. dial. bantować ‘dokuczać’ – homonimia czy polisemia?/147
 Dialektologia
 Renata Kucharzyk: Z zagadnień leksyki ekspresywnej – syc, czyli skąpiec /163
Z przeszłości językoznawstwa
Krzysztof Dobosz: Początki i pierwszy tom „Rocznika Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma /177
 Mirosław Skarżyński: Kazimierz Nitsch w Olsztynie w 1956 r. Odnaleziony„wykład z dialektologii” /195
 Kamil Stachowski: Władysława Kotwicza niepublikowany Rzut oka na losyorjentalistyki w Polsce (1938) /207
 Marek Stachowski: Teoria ałtajska /239
 Debiuty naukowe
Jakub Bobrowski: Semantyka rzeczowników niby-osobowych na przykładzie nazw bóstw antycznych w dramatach Stanisława Wyspiańskiego /267
 Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w roku akademickim 2011/2012/281