Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krakowskie Pismo Kresowe 2011, nr 3: Między Polską i Litwą

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011
Stron: 206
Krakowskie Pismo Kresowe, 3
Dział:
ISBN/ISSN: 20819463_3
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

15,00


 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011

Krakowskie Pismo Kresowe, 3

Dział:

Stron: 206

ISBN/ISSN: 20819463_3

(...) wciąż nie do końca udaje się "wyczytywać biegle" dzieje litewskiej krainy, złożoności jej historii, panujących tam stosunków, także między narodami. Emocje towarzyszące przodkom Polski i Litwy, ze zwielokrotnioną siłą odzywają się dzisiaj, stając się często przyczyną wzajemnej niechęci, ale i niezrozumienia. O ile na tą pierwszą zbyt wielkiego wpływu literatura naukowa nie ma, to na to drugie jak najbardziej poprzez ukazywanie różnych punktów widzenia, badanie przeszłości w oparciu o źródła z minionych epok, i to najlepiej różnorodnej proweniencji.

Trzeci numer "Krakowskie Pisma Kresowego" pragnie włączyć się w wysiłek wielu osób i instytucji pracujących nad możliwością wzajemnego zrozumienia się Polaków i Litwinów w duchu poszanowania, ale przede wszystkim kontynuowania współpracy, mającej wielowiekowe uwarunkowania. Teksty do druku złożyli badacze Litwy i stosunków litewsko-polskich piszący na różnych płaszczyznach: historii, historii sztuki, literatury, zarówno z Polski, jak i przede wszystkim z Litwy.

Ze Wstępu


Spis treści

Wstęp /7

WYWIADY

„Kresy” nas nie dotyczą. Rozmowa z prof. Ireną Vaišvilaitė /9 

ARTYKUŁY

Agnieszka Zajda, „Polacy i Litwini, spadkobiercy wspólnej historii”,czyli słów parę o cyklu wykładów w warszawskim Zamku Królewskim /17

Rimantas Miknys, Litwa a Polska na przestrzeni wieków /23

Giedrė Mickūnaitė, Wielki książę Witold. Wizerunek władcy /31

Henryk Wisner, Janusz Radziwiłł, czyli o odpowiedzialności polityka /53

Vydas Dolinskas, Szymon Kossakowski. Dzieje jednej kariery /73

Krzysztof Buchowski, Mit Litwy w polskiej kulturze /97

Tomas Venclova, Wilno jako przedmiot nostalgii /117

ŹRÓDŁA

Litewski kler Wilna w latach międzywojennych w świetle wspomnieńRapolasa Mackonisa, tłum. i oprac. Kamil Pecela /133

RECENZJE

Józef Wołczański, Arūnas Streikus, Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-1990), tłum. z j. litewskiego Katarzyna Korzeniewska, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2010, ss. 254 /171

Łukasz Miłek, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, nr 2(16): Studia Litewskie, red. Katarzyna Korzeniewska, Alvydas Jokubaitis, Andrzej Pukszto, ss. 454 /179

Biblioteka kresoznawcy za rok 2010 /185

Autorzy /199