Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Drogi - granice - most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu

Stanisław Bylina

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2012
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788363352059
 
 
 

 

 Książka zawiera trzy studia. Pierwsze dwa dotyczą obiektów powstałych w wyniku ludzkich działań: wydeptywanych lub wyjeżdżanych dróg i dróżek oraz granic wytyczanych między sąsiadującymi ze sobą posiadłościami ziemskimi, jak również ludzi, którzy te obiekty tworzyli, z nich korzystali oraz ich istnienie w różny sposób odczuwali. Trzecie studium przedstawia funkcjonowanie mostów – obiektów wprawdzie materialnych, łączących dwa brzegi rzek i strumieni – ale tylko w sferze ludzkich wierzeń, przekonań i uczuć.