Publishing House
Proceed to the Publishing House

Cmentarz żydowski w Jaworznie

Leszek Hońdo , Dariusz Rozmus , Sławomir Witkowski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012
Page(s): 280
Section:
ISBN/ISSN: 9788376382074

 

Author: Leszek Hońdo , Dariusz Rozmus , Sławomir Witkowski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012

Section:

Page(s): 280

ISBN/ISSN: 9788376382074

Niniejsza publikacja jest kolejnym wydaniem źródłowym poświęconym cmentarzom żydowskim. Powstała dzięki pracy zespołu inwentaryzacyjnego, w którego skład wchodzili: Leszek Hońdo, Dariusz Rozmus i Sławomir Witkowski. W ramach tych prac wykonano plan cmentarza z lokalizacją nagrobków, zdjęcia nagrobków ze szczegółowym ich opisem, a także przeprowadzono kwerendę źródłową odnoszącą się do dziejów Ż ydów w Jaworznie i Szczakowej. Na cmentarzu w chwili obecnej znajdują się 362 nagrobki, wiele z nich było ułamanych. Cmentarz żydowski w Jaworznie ma w dużej mierze charakter cmentarza zrekonstruowanego. Nagrobki ustawiono na betonowych postumentach mocujących. Niestety już po pracach renowacyjnych część z nich uległa zniszczeniu. Podczas robienia inwentaryzacji pod uwagę wzięto nie tylko nagrobki stojące, ale również zauważone ślady obstaw grobów bądź zapadnięte fragmenty tumb.