Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Regiony turystyczne świata. Część 1

red. Włodzimierz Kurek

Wydawnictwo: PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012
Stron: 330
Dział:
ISBN/ISSN: 9788301172275

 

Autor: red. Włodzimierz Kurek

Wydawnictwo: PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012

Dział:

Stron: 330

ISBN/ISSN: 9788301172275

 Najciekawsze regiony turystyczne świata w pigułce! 

Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch części. Część pierwsza omawia kraje europejskie. Publikacja zawiera m.in.: 
 
szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata; 
opis walorów turystycznych regionów i miejscowości; 
analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym; 
charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego.
Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.
 
Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja oraz różnych specjalności z zakresu gospodarki turystycznej na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych, geograficznych i innych, a także o wszystkich Czytelnikach interesujących się problematyką turystyczną.