Publishing House
Proceed to the Publishing House

Sowiniec 2012, nr 40: 30 rocznica utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012
Page(s): 218
Sowiniec, 2012/40
Section:
ISBN/ISSN: 14251965_40
Free access

 

Author:

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2012

Sowiniec, 2012/40

Section:

Page(s): 218

ISBN/ISSN: 14251965_40

SPIS TREŚCI

Wstęp

Bogdan Zdrojewski, List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 30. rocznicy utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników /3
Bogdan Klich, Słowo z okazji Jubileuszu /4
Jacek Majchrowski, W rocznicę utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników /5
Tomasz Gąsowski, Hutnicy w służbie Niepodległości. W 30-lecie powołania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie /7

Rozprawy

Ewa Zając, Tajna Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina (1982-1989) /9
Katarzyna Wordliczek, Oazy wolności. Nowohuckie kościoły w działaniach Służby Bezpieczeństwa (1960-1989) /29 Andrzej Malik, Niepokorna Nowa Huta. Manifestacje i walki uliczne w latach 1982-1983 /45
Paweł Naleźniak, Nowohuckie czasopisma „Solidarności” („Solidarność Hutników” i „Nowohucki Biuletyn Solidarności”) /89

Dokumenty

Dokumenty Tajnej Komisji Robotniczej Hutników 1982-1989. Cz. I: 1982-1985, zebrali i oprac. Jarosław Ptak i Adam Roliński /99
Niezależna działalność związkowa w Hucie im. Lenina w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1982-1989. Wybór dokumentów. Cz. I, zebrali i oprac. Andrzej Malik i Jarosław P. Ptak /143

Rozmowy

Wspomnienia po trzydziestu latach. Fragmenty wypowiedzi działaczy Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, zebrał Andrzej Malik /163
Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina w Krakowie po trzydziestu latach, z Janem Ciesielskim, Mieczysławem Gilem, Stanisławem Handzlikiem i Edwardem Nowakiem rozmawia Dariusz Walusiak /181
Bóg, Honor, Ojczyzna – dzięki tym hasłom „Solidarność” przetrwała w Hucie, z kierownictwem Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im Sendzimira rozmawia Dariusz Walusiak /201

Indeks osób /211
Noty o autorach /218