Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nie nad rzekami Babilonu. Antologia poezji Jidysz w powojennej Polsce

Magdalena Ruta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 434
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376381923
Wydanie papierowe

5,00 4,50

Pozycja dostępna
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

15,00


 

Autor: Magdalena Ruta

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2012

Dział:

Stron: 434

ISBN/ISSN: 9788376381923

 Sytuacja w powojennej Polsce, w której grupa polskich Żydów próbowała odbudować życie kulturalne, była zupełnie inna niż ta przed wojną: z jednej strony wszyscy ocalali twórcy – niezależnie od światopoglądu – musieli zmierzyć się z niebywałą katastrofą własnego narodu, z drugiej strony na skutek Zagłady orazmasowej migracji tuż po wojnie miejsce przedwojennej pluralistycznej społeczności ludzi pióra w Polsce zajęła grupa o niemalże jednolitej postawie ideologicznej, sprzyjająca przemianom politycznym dokonującym się wbrew woli większej części społeczeństwa polskiego. Starania tej grupy o zbudowanie nowego modelu świeckiej i „postępowej” kultury żydowskiej popierało socjalistyczne państwo, przejmując finansową opiekę nad wszystkimi instytucjami kulturalnymi. W konsekwencji kultura jidysz, podobnie jak polska, podlegała w ciągu tych lat silnym wpływom politycznym.

Niniejsza antologia poezji jidysz w powojennej Polsce została pomyślana jako swojego rodzaju świadectwo życia tego pokolenia polskich Żydów, którego losy zostały naznaczone w tej samej mierze przez wybory światopoglądowe, jak i nieuniknione wyroki historii.
 
Ze Wstępu
 
Antologia ta jest pracą niezwykłą z dwóch przynajmniej względów. Przede wszystkim jest to pierwsza tak szeroka prezentacja poezji jidysz powstałej - w głównej mierze - w Polsce.
Po drugie, jest ona unikalnym świadectwem socjologicznym i psychologicznym, dokumentującym kształtowanie się i "dzieje" świadomości narodu dotkniętego Zagładą, który stara się odbudować tożsamość w miejscu tragedii i który na powrót ją traci.
dr hab. Maciej Tomal

Przeczytaj fragment