Publishing House
Proceed to the Publishing House

Politeja 2011, nr 18: Studia buddyjskie

red. Bogdan Szlachta

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2011
Page(s): 330
Politeja, 18
Section:
ISBN/ISSN: POL18
Paper edition

5,00 PLN 4,50 PLN

In Stock
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook online (file format *.swf Macromedia Flash)

15,00 PLN


 

Author: red. Bogdan Szlachta

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2011

Politeja, 18

Section:

Page(s): 330

ISBN/ISSN: POL18

SPIS TREŚCI

5 Bogdan Szlachta, Od redakcji czasopisma „Politeja”
9 Krzysztof Jakubczak, Studia buddyjskie. Kilka uwag redaktora tomu tytułem wstępu

ARTYKUŁY

13 Tomasz Krawczyk, Zarys doktryny religijnej i politycznej Nichirena
35 Maciej Pletnia, Wojna jako droga do pokoju. Buddyzm wobec japońskiej polityki imperialnej w myśli Shaku Sōena
61 Konrad Żak, Nagłość i stopniowalność oświecenia w zenie
75 Grzegorz Polak, Problem dżhany w pierwotnym buddyzmie. Wprowadzenie
89 Marek Szymański, Koncepcja alajawidżniany na tle abhidharmicznej filozofii umysłu
123 Łukasz Trzciński, Problem woli w buddyzmie, czyli o niebezpieczeństwach poważnego potraktowania etyki
135 Joanna Grela, Koncepcja i rola bóstw w buddyzmie tybetańskim
147 Jolanta Gablankowska-Kukucz, Pieśni urzeczywistnienia w buddyzmie tybetańskim
155 Marek Kalmus, Symbolika śmierci w sztuce i rytuałach buddyzmu tybetańskiego
169 Agata Bareja-Starzyńska, I Dżecundampa Mongolii, Dzanabadzar (1635-1723) – ojciec mongolskiego buddyzmu?

PREZENTACJE - KRYTYCZNY BUDDYZM

181 Paul L. Swanson, Dlaczego głoszą, że zen nie jest buddyzmem. Współczesna japońska krytyka idei natury buddy
209 Noriaki Hakamaya, Odrzucenie fałszywego buddyzmu
219 Shirō Matsumoto, Doktryna tathagatagarbhy nie jest buddyzmem

ŹRÓDŁA

229 Artur Karp, O tradycji pierwszego soboru buddyjskiego (Culla-vagga XI)
253 Dōgen, Zapiski z ery Baoqing

RECENZJE

283 Krzysztof Kosior, Madhjamaka nijaka. Recenzja książki Artura Przybysławskiego Buddyjska filozofia pustki
295 Marek Rosiak, Spustoszenie. Recenzja książki Artura Przybysławskiego Buddyjska filozofia pustki
317 Krzysztof Jakubczak, Volker Zotz, Historia filozofii buddyjskiej

SPRAWOZDANIA

327 Marzenna Jakubczak, Sprawozdanie z konferencji „Hindu Senses of the Self: Responses to Buddhist Critiques” (Lewes, 22-23 września 2010 roku)
329 Krzysztof Jakubczak, Sprawozdanie z III konferencji naukowej „Myśl i kultura buddyjska” (Kazimierz Dolny, 20-22 października 2010 roku)