Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Wspólnota Niepodległych Państw

red. Mieczysław Smoleń , red. Michał Lubina

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011
Stron: 425
Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 3
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376381565
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

24,00


 

Autor: red. Mieczysław Smoleń , red. Michał Lubina

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011

Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 3

Dział:

Stron: 425

ISBN/ISSN: 9788376381565

Ukazująca się w 2011 roku kilkuczęściowa monografia, stanowiąca owoc pracy uczonych z wielu krajów, ma na celu przedstawienie reinterpretacji rozpadu ZSRR i studium najistotniejszych konsekwencji tego procesu z perspektywy dwudziestu lat po podpisaniu układu białowieskiego. W pracy rozpatrzono zagadnienia przemian ustrojowych, życia politycznego, transformacji gospodarki, zmian społecznych, szczególnie w zakresie kultury i życia religijnego, poddano także refleksji dalekosiężne konsekwencje przemian sceny międzynarodowej.

Część druga porusza zagadnienia krajów, które oprócz Federacji Rosyjskiej weszły - w jakimkolwiek sensie - w skład Wspólnoty Niepodległych Państw. Tematyka książki obejmuje problemy rywalizacji na obszarze postradzieckim, przemiany społeczno-kulturowe oraz kwestie polityki energetyczno-surowcowej. W procesie analizy sytuacji regionów byłego ZSRR szczególną uwagę poświęcono Ukrainie, Kaukazowi Południowemu, Azji Środkowej, a także byłej Mołdawskiej SRR oraz Półwyspowi Krymskiemu.