Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Kontekst międzynarodowy

red. Joachim Diec

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011
Stron: 546
Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 4
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376381572
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

27,00


 

Autor: red. Joachim Diec

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2011

Rosja. Wczoraj, dziś i jutro, 4

Dział:

Stron: 546

ISBN/ISSN: 9788376381572

Ukazująca się w 2011 roku kilkuczęściowa monografia, stanowiąca owoc pracy uczonych z wielu krajów, ma na celu przedstawienie reinterpretacji rozpadu ZSRR i studium najistotniejszych konsekwencji tego procesu z perspektywy dwudziestu lat po podpisaniu układu białowieskiego. W pracy rozpatrzono zagadnienia przemian ustrojowych, życia politycznego, transformacji gospodarki, zmian społecznych, szczególnie w zakresie kultury i życia religijnego, poddano także refleksji dalekosiężne konsekwencje przemian sceny międzynarodowej.

Niniejsza książka stawia sobie za cel reinterpretację sensu i znaczenia przemian, które po rozpadzie Związku Radzieckiego nastąpiły zarówno w całej strukturze ładu międyznarodowego, jak też na obszarze pozostającym poza dawnym terytorium ZSRR. Do szczegółowych zagadnień poruszonych w pracy należy przede wszystkim refleksa nad kształtem wciąż tworzącego się New World Order, problematyka bezpieczeństwa w skali globalnej i europejskimi, problem nowego znaczenia państw Europy Środkowej oraz związek upadku bloku komunistycznego ze zmianami w międzynaarodowej pozycji państw islamskich oraz Chin.