Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Euro-facta 2. Kultura a komunikacja

ed. Marcin Rebes

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010
Stron: 430
Euro-Facta, 2
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376380346
Wydanie papierowe

1,00 0,90

Pozycja dostępna
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

5,00


 

Autor: ed. Marcin Rebes

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010

Euro-Facta, 2

Dział:

Stron: 430

ISBN/ISSN: 9788376380346

SPIS TREŚCI
Wstęp .............................................................................................................. 5
WIELOJĘZYCZNOŚC A KULTURA
Grażyna Golańska -Pawełkowska
Diff erent aspects of plurilingualism in Europe ............................................ 7
Karolina Czerska
Trying to make the intangible tangible – communicating national identity
to new immigrants through citizenship handbooks. A case study of
citizenship testing materials in the UK ....................................................... 35
Luc Ampleman
Cultiver la nordicité – communiquer la norditude. La rhétorique nordiciste
et la coopération euro -arctique ................................................................... 59
Magdalena Zdrodowska
Kulturowa różnorodność w mediach audiowizualnych – w stronę
komunikacji międzykulturowej .................................................................. 81
KULTURA I LITERATURA
Aleksandra Nowak
Mit polityczny – opowieść o nas i naszych czasach ..................................... 95
Komila Nabiyeva
Reconstruction of Collective Memories about Eastern Germany: the Case
of ‘Ostalgie’ Phenomenon .......................................................................... 109
Berenika Koźbiał
Sztetl – zapomniana historia ....................................................................... 167
Marek Hoborowicz
„Zaginione” plemię Izraela – japońskie źródła mitu .................................... 193
Szymon Pawluś
Wielokulturowość, dialog, pogranicze. Krzysztofa Czyżewskiego koncepcja
etosu pogranicza w kontekście teorii wielokulturowości i dialogu ............... 211
Friedrich Cain
Façade, Desire, Human Drama. Approaching Bruno Schulz with
Emmanuel Lévinas and Józef Tischner ....................................................... 271
Hannes Brandt
Liminality and Desire in Bruno Schulz’s Short Prose .................................. 281
James Reynolds
“Lending Jacques Kohn a Zloty” – Central European Ideas in ‘A Friend
of Kafka’ ..................................................................................................... 289
PRAWO I POLITYKA
Anna Chęcińska
Demokracja i demony ................................................................................ 297
Johannes Naimer
Europeanization of Russia’s Neighbourhood. Th e Example of Belarus ........ 337
Emilia Moddelmog
Mobile workers and migrants. EU perspective on managing migrations
fl ows .......................................................................................................... 385
Michał Pawełkowski
Dialog prawny stron stosunku zobowiązaniowego z udziałem małżonka
– po reformie polskiego prawa małżeńskiego majątkowego z dnia
17 czerwca 2004 roku (cz. I) ...................................................................... 407
Notki biografi czne ........................................................................................... 427