Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analizakosztów i korzyści

Magdalena Ligus

CeDeWu.pl, 2012
Stron: 234
Dział:
ISBN: 9788375561722
 
 
 

 

Magdalena Ligus

CeDeWu.pl, 2012

Dział:

Stron: 234

ISBN: 9788375561722

 Książka przekazuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną (analizy studium przypadku) z zakresu inwestowania w odnawialne źródła energii. Może być pomocna inwestorom indywidualnym oraz samorządom terytorialnym, w szczególności w ramach oceny finansowej opłacalności inwestycji oraz oceny opłacalności ekonomicznej (za pomocą analizy kosztów i korzyści), która wymagana jest przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

Wiele uwagi w książce poświęcono wycenie korzyści środowiskowych inwestycji z obszaru energetyki odnawialnej. Przedstawiono wyniki opublikowanych badań tego zakresu oraz wyniki przeprowadzonego na potrzeby publikacji badania pierwotnego w Polsce metodą wyceny warunkowej.
Książka może być także przydatna studentom kierunków ekonomicznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztów i korzyści przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wyceny dóbr nierynkowych.
 
Dr Magdalena Ligus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej. Jest autorem licznych artykułów naukowych, uczestnikiem projektów badawczych oraz współautorem ekspertyz w tym zakresie. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.