Publishing House
Proceed to the Publishing House

LingVaria 2006, nr 1

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2006
Page(s): 224
LingVaria, 1
Section:
ISBN/ISSN: 9788371889219
Paper edition

10,00 PLN 9,00 PLN

In Stock

 

Author:

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2006

LingVaria, 1

Section:

Page(s): 224

ISBN/ISSN: 9788371889219

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.

Spis treści

Aleksander Kiklewicz: Dyfuzja semantyczna w języku i tekście I
Marek Świdziński: Lingwistyka korpusowa w Polsce - źródła, stan, perspektywy
Ryszard Tokarski: Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne - dwa spojrzenia na język
Maciej Grochowski: Parentetyczne oż jako komentarz metatekstowy
Krystyna Kallas: Struktura gniazd słowotwórczych konstytuowanych przez antroponimy
Stanisław Koziara: Polska frazeologia biblijna - stan i perspektywy opisu
Kazimierz Ożóg: Pauperyzacja języka współczesnej polityki
Aleksandra Cieślikowa: Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII w.
Władysław Śliwiński: Inwersje barokowe w Kanikule i Lutni Jana Andrzeja Morsztyna
Maria Malec: Wkład krakowskiego językoznawstwa polonistycznego do nauki o imionach sobowych
Janusz Strutyński: Tadeusz Milewski (1906-1966)
Jadwiga Kowalikowa: Językoznawstwo a szkolna nauka o języku
Hanna Jadacka: Pluralia tantum w opisie leksykograficznym
Piotr Żmigrodzki , Renata Przybylska, Bogusław Dunaj: O potrzebie wielkiego słownika języka polskiego
Anna Czelakowska Nauka o dźwiękach mowy w gramatykach Onufrego Kopczyńskiego
Anna Piechnik Językowy obraz obcego w nieoficjalnych nazwaniach ludności wiejskiej
Magdalena Żabowska Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych