Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku. Opinia publiczna, stosunki polsko-rosyjskie, pamięć historyczna

red. Eleonora Kirwiel , red. Ewa Maj , red. Ewelina Podgajna

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2011
Stron: 364
Dział:
ISBN/ISSN: 9788377842140

 

Autor: red. Eleonora Kirwiel , red. Ewa Maj , red. Ewelina Podgajna

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2011

Dział:

Stron: 364

ISBN/ISSN: 9788377842140

 Książka dotyczy niesłychanie ważnego kompleksu problemów związanych z wielowiekowymi relacjami polsko-rosyjskimi. Postrzeganie sąsiada - szczególnie w relacjach pomiędzy etnosami czy narodami - miało zawsze charakter stereotypowy, chociaż niekoniecznie pejoratywny. Zakres tej stereotypizacji, poziom zaangażowania emocjonalnego, ale też i skłonność do różnicowania były zależne od znaczenia przypisywanego danemu sąsiadowi. O ile narody największego terytorialnie państwa na świecie mogły marginalizować miejsce Polaków w swoim postrzeganiu świata, to zupełnie inaczej było z obrazami Rosji w polskim społeczeństwie. Od XVIII wieku aż do powstania III RP mamy bowiem do czynienia z hegemonią bądź dominacją polityczną, wojskową oraz ekonomiczną Rosji na ziemiach polskich. Nic dziwnego, iż analiza dyskursów o Rosji tocząca się od XVIII wieku w polskim społeczeństwie jest jednym z najważniejszych i zarazem najciekawszych tematów nie tylko dla politologów i historyków, ale również dla kulturoznawców, literaturoznawców i specjalistów z wielu innych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Z uznaniem należy zatem przywitać cenną inicjatywę politologów środowiska lubelskiego wydania książki dotyczącej tak ważnej problematyki.