Publishing House
Proceed to the Publishing House

Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia

Zofia Włodek

TOWARZYSTWO NAUKOWE MŁODYCH HISTORYKÓW "SOCIETAS VISTULANA", 2011
Historia et Monumenta Univ. Jagell.;
Page(s): 496
Section:
ISBN: 9788361033493
Printed edition
 

43,00 PLN 38,70 PLN

In Stock

 

 Jako drugi tom serii „Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae”, wydawanej przez Archiwum UJ, ukazała się książka profesor Zofii Włodek „Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia”. Jest to reedycja rozproszonych wcześniej prac, zawierających biografie profesorów Wydziałów Sztuk i Teologii Uniwersytetu Krakowskiego, edycje średniowiecznych tekstów, m. in. Stanisława ze Skarbimierza i Pawła z Pyskowic, omówienia dzieł, np. antypolskiej „Satyry” Jana Falkenberga oraz analizy prądów doktrynalnych rozwijanych w piętnastowiecznym Krakowie. Tom został opatrzony przedmową prof. Krzysztofa Stopki oraz dokonanym przez prof. Zenona Kałużę erudycyjnym omówieniem naukowej twórczości Zofii Włodek (w języku polskim i angielskim). Całość uzupełniają: bibliografia prac Autorki z lat 1956-2011, indeks osób i miejscowości – zawierający niejednokrotnie nowe identyfikacje – oraz indeks rękopisów i inkunabułów opracowane przez redaktorów naukowych tomu Dagmarę i Włodzimierza Zegów.

 
Pani Profesor, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, jest znawczynią historii filozofii i teologii średniowiecznej. Przez kilkadziesiąt lat współpracowała z Uniwersytetem Jagiellońskim, badając i katalogując średniowieczne rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej. Tom jest dedykowany tej wybitnej Uczonej, zasłużonej dla badań nad dziejami Almae Matris Jagellonicae, w pięćdziesięciopięciolecie Jej pracy naukowej.