Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wprowadzenie do historii

Wiktor Werner

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012
Stron: 238
Dział:
ISBN: 9788301170257
 
 
 

 

Wiktor Werner

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012

Dział:

Stron: 238

ISBN: 9788301170257

 Podręcznik do propedeutyki historii wskazujący jak pisać pracę historyczna, jak korzystać ze źródeł i opracowań historycznych, a także jak logicznie prowadzić wywód historyczny. Nota: Wiktor Werner, profesor Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ciekawym, autorskim i prowokującym do samodzielnej refleksji wykładzie propedeutyki historii omawia najważniejsze zagadnienia przedmiotu, m.in.: czym są studia historyczne, co jest przedmiotem badań historycznych, jaką nauką jest historia, jak korzystać ze źródeł historycznych, a także jak rzetelnie argumentować tezy historyczne i konstruować narrację historyczną. Opisuje również główne pojęcia oraz koncepcje teoretyczne i metodologiczne. W osobnym rozdziale, zgodnie z aktualnym postulatem interdyscyplinarności nauk, prezentuje wiodące nurty badawcze antropologii kultury, socjologii i politologii, które mogą okazać się bardzo przydatne w praktyce badawczej historyka. W toku wykładu eksponuje najnowsze zmiany w dydaktyce akademickiej, w tym rosnące znaczenie Internetu. Barwny, przystępny wykład urozmaicają liczne udogodnienia dydaktyczne, jak: wyróżnienia najważniejszych kwestii, wskazówki, konkluzje oraz obrazowe anegdoty.