Publishing House
Proceed to the Publishing House

Moja pasja architektura

Marek Kwiatkowski

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2012
Page(s): 232
Section:
ISBN: 9788306033366
 
 
 

 

Marek Kwiatkowski

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2012

Section:

Page(s): 232

ISBN: 9788306033366

 Książka jest efektem wieloletnich poszukiwań, głównie w materiałach archiwalnych i stanowi uzupełnienie wydanego w 1954 roku dzieła Stanisława Łozy Architekci i budowniczowie w Polsce. Autor prezentuje blisko siedemdziesiąt nazwisk znanych i mniej znanych w rzemiośle architektonicznym połączonych z konkretnymi obiektami, wymienia też nazwiska budowniczych i techników sporządzających opisy.

Tytuł książki określa jej treść. W życiu swoim nieprzerwanym zainteresowaniem obdarzałem architekturą – dawną, polską, zwłaszcza okresu klasycyzmu. Książka, którą oddaję do rąk Czytelnika, jest efektem wieloletnich poszukiwań, głównie w materiałach archiwalnych. Trud ten mam zamiar kontynuować. Zatrzymać się i odpocząć byłoby ponad siły. Jeżeli los pozwoli…
– Prof. Marek Kwiatkowski
Część pierwsza książki jest ogólnym omówieniem spostrzeżeń, ustaleń i odkryć autora dotyczących atrybucji i datowania obiektów architektonicznych poszczególnych twórców, część druga, zatytułowana Katalog źródeł, zawiera fakty i hipotezy przeważnie pomijane lub rzadko uwzględniane w opracowaniach.