Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e.

R. Malcolm Errington

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2010
Stron: 400
Historiai,
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323328346

 

Autor: R. Malcolm Errington

Wydawnictwo: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2010

Historiai,

Dział:

Stron: 400

ISBN/ISSN: 9788323328346

 Jest to w tej chwili (…) najlepsza synteza dziejów tego okresu. (…) Książka Erringtona ma jasny, przejrzysty układ, wprowadza czytelnika stopniowo w całość problematyki, nie rezygnując z naukowego poziomu, wyjaśnia problemy, zjawiska, pojęcia i terminy w przystępny, łatwy do przyswojenia i zapamiętania sposób.

Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Lengauera    
 
Przystępna, zawierająca mnóstwo informacji i napisana jasnym stylem książka przez wiele kolejnych lat będzie stanowić bezcenny i przyjazny w użyciu przewodnik dla studentów zainteresowanych epoką hellenistyczną
Claude Eilers, McMaster University    
 
    
Historia świata hellenistycznego przynosi nowe ujęcie dziejów epoki od śmierci Aleksandra Wielkiego do momentu upadku, pod naporem Rzymian, ostatniego spośród królestw hellenistycznych – Egiptu. Posługująca się klarowną narracją i wszechstronnie udokumentowana książka, objaśnia niezmiernie złożoną historię polityczną tej epoki. 
Gruntownie analizuje każdy z regionów świata hellenistycznego, kładąc nacisk na metamorfozę greckich społeczności pod wpływem macedońskiej ekspansji. Uwypukla też ewoluujące relacje między greckimi miastami-państwami a nowymi monarchiami i śledzi macedońskie korzenie świata hellenistycznego, zajmując się również rozwojem nowych nie-macedońskich monarchii w Azji Mniejszej. 
 
 
Malcolm Errington, emerytowany profesor historii starożytnej Uniwersytetu w Marburgu w Niemczech, należy do najbardziej znanych, czytanych i cenionych badaczy zajmujących się historią świata hellenistycznego.