Publishing House
Proceed to the Publishing House

Polska bibliografia turkologiczna

opr. Ozturk Emiroglu, opr. Tadeusz Majda

Agade. Wydawnictwo, 2012
Page(s): 182
Section:
ISBN: 9788387111557
 
 
 

 

opr. Ozturk Emiroglu, opr. Tadeusz Majda

Agade. Wydawnictwo, 2012

Section:

Page(s): 182

ISBN: 9788387111557

 Geopolityczne położenie Polski w Europie na szlakach prowadzących ze Wschodu, z Azji Środkowej, na zachód Europy stwarzało dogodne warunki do nawiązywania bliskich kontaktów z ludami tureckimi. Najstarsze kontakty należy odnieść do okresu bezpośredniej i pośredniej styczności z ludami tureckimi zaliczanymi do grupy plemion kipczackich, przede wszystkim Tatarów i Karaimów, którzy osiedlali się na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego i wschodnich kresach Rzeczpospolitej od XIV wieku. Znacznie wcześniej istniały zapewne również kontakty z ludami tureckimi, które zajmowały ziemie Rusi Czerwonej i stepów przyczarnomorskich, jak Czarni Kłobucy czy Połowcy.

Za pierwszą pracę o języku tureckim uważa się słownik polsko-turecki – Dictionarz turecki, wraz z krótkim opisem gramatyki, stanowiący część dzieła zatytułowanego Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary… Marcina Paszkowskiego. Dzieło, wydane w Krakowie w 1615 r., traktuje o różnych zagadnieniach związanych z państwem tureckim.