Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Geoturystyka

Piotr Migoń

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788301169121
 
 
 

 

Piotr Migoń

PWN. Wydawnictwo Naukowe, 2012

Dział:

Stron: 230

ISBN: 9788301169121

 Geoturystyka to obecnie dynamicznie rozwijającą się dziedzina turystyki. Stanowi jedną z form turystyki poznawczej, a jej głównym przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim różnorodne obiekty i zjawiska przyrody nieożywionej, a także specyficzne krajobrazy (górskie, wulkaniczne, pustynne, krasowe itd.) o dużym natężeniu walorów geologicznych i geomorfologicznych. Dzięki zainteresowaniu obiektami dawnego górnictwa i wykorzystaniu zasobów geologicznych przez ludzi, jest to również rodzaj turystyki stojący na pograniczu turystyki przyrodniczej i kulturowej. Autor prezentuje najważniejsze aspekty geoturystyki ? od teoretycznych podstaw przez omówienie przedmiotu zainteresowania, rodzajów oferty geoturystycznej i konkretnych przykładów udostępniania geoturystycznego do zagadnień wpływu geoturystyki na rozwój regionalny. W kolejnych rozdziałach Autor prezentuje:?istotę geoturystyki i jej zakres,?sposoby udostępniania dziedzictwa Ziemi,?formy ochrony przyrody odnoszące się do obiektów geoturystycznych oraz udział dziedzictwa Ziemi w programie Światowego Dziedzictwa UNESCO, ?rozwój geoturystyki poprzez tworzenie geoparków chroniących zasoby przyrody, równocześnie stwarzając warunki do rozwoju funkcji turystycznych,?spojrzenie na geoturystykę od strony produktu geoturystycznego i potencjału geoturystyki jako stymulatora rozwoju społeczno-ekonomicznego miejscowości bądź regionu, ?przegląd najważniejszych atrakcji geoturystycznych Polski.W książce zawarto także obszerniejsze studia przypadków z różnych regionów świata, które wyodrębniono w formie ramek.Geoturystyka to podręcznik akademicki, a zarazem kompendium wiedzy, adresowane przede wszystkim do studentów turystyki i rekreacji, gospodarki turystycznej, geografii, geologii oraz realizujących studia podyplomowe z zakresu turystyki. Publikacja jest polecana praktykom branży turystycznej, zwłaszcza tym odpowiedzialnym za tworzenie nowych produktów turystycznych i strategii rozwoju turystyki, a także pracownikom służb ochrony przyrody, muzealnikom, przewodnikom i nauczycielom.O Autorze:Prof. dr hab. Piotr Migoń ? kierownik Zakładu Geomorfoligii i dyrektor Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu geomorfologii (w tym podręcznika akademickiego Geomorfologia WN PWN 2006), geografii regionalnej, turystyki i ochrony przyrody oraz wielu tekstów popularno-naukowych, a także kilku przewodników turystycznych.