Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między Oryginałem a Przekładem 2011, nr 17: Parateksty przekładu

red. Elżbieta Skibińska

Księgarnia Akademicka, 2011
Stron: 263
Dział:
ISBN: 16899121_17
 
 
 

 

red. Elżbieta Skibińska

Księgarnia Akademicka, 2011

Dział:

Stron: 263

ISBN: 16899121_17

„LingVaria” są półrocznikiem wydawanym od 2006 r. przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i publikującym artykuły z zakresu językoznawstwa, głównie polonistycznego, ale też z zakresu językoznawstwa ogólnego i slawistycznego. Odbiorcami są językoznawcy, a także doktoranci i studenci o zainteresowaniach lingwistycznych. . Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym LingVariów jest prof. dr hab. Mirosław Skarżyński. Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna.

Na łamach “LingVariów” są publikowane artykuły naukowe z dziedziny językoznawstwa, zwłaszcza slawistycznego. Szczególna uwaga jest poświęcana zagadnieniom językoznawstwa ogólnego, semantyki, leksykografii, etymologii, językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, dialektologii oraz socjolingwistyki, etnolingwistyki, onomastyki, pragmatyki, analizy dyskursu, a także historii językoznawstwa. Czasopismo przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, polemiki oraz edycje źródeł pisane w języku polskim oraz tzw. językach kongresowych.