Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej. Studium kształtowania wyobrażeń i postaw

Filip Wolański

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Page(s): 448
Section:
ISBN: 9788377803011
 
 
 

 

Filip Wolański

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

Section:

Page(s): 448

ISBN: 9788377803011

 "Książka Filipa Wolańskiego jest rezultatem rzetelnej analizy źródeł. Autor wykazuje znakomite opanowanie warsztatu nie tylko historyka, ale i panowanie nad metodologią innych nauk humanistycznych. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, wpisując się w nurt badań antropologii kulturowej."

 
Z recenzji dr. hab. Stanisława Roszaka, prof. UMK