Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspor

Ewa Lipińska, Anna Seretny

Księgarnia Akademicka, 2012
Stron: 220
Dział:
ISBN: 9788376381664
 
 
 

 

Ewa Lipińska, Anna Seretny

Księgarnia Akademicka, 2012

Dział:

Stron: 220

ISBN: 9788376381664

Publikacja dzieli się na dwie zasadnicze części.

Pierwsza, o charakterze naukowym, ukazuje specyfikę polszczyzny jako języka edukacyjnego na obczyźnie na przykładzie Chicago. Zainteresuje badaczy, działaczy oświatowych oraz przygotowujących się do pracy nauczycieli języka polskiego jako odziedziczonego na całym świecie.

Część druga, zawierająca propozycje programowo - metodyczne dla szkół polonijnych, adresowana jest do dydaktyków, autorów programów i podręczników.

Autorki pokazują w niej, jak teksty lektur mogą stać się kanwą ciekawych scenariuszy lekcji rozwijających kompetencje językowe uczniów.