Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Grudzień 1981 roku w województwie katowickim

Jarosław Neja

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2011
Stron: 172
Dział:
ISBN: 9788376293165
 
 
 

 

 Jarosław Neja w syntetyczny sposób przedstawił wydarzenia Grudnia 1981 roku w województwie katowickim. Protesty górnośląskich i zagłębiowskich załóg po wprowadzeniu stanu wojennego – co Autor podkreśla we wstępie – ze względu na skalę, gwałtowny przebieg i ofiary zajmują wyjątkowe miejsce w ogólnopolskiej panoramie sprzeciwu i oporu społecznego po 13 grudnia.

 
Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszym w zwięzły i przejrzysty sposób Autor przedstawił najważniejsze kwestie związane z powstaniem i rozwojem struktur śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, a także innych najważniejszych niezależnych organizacji i grup istniejących w regionie w latach 1980–1981. W drugim opisane zostały etapy narastania konfliktu od zawarcia porozumień latem 1980 roku do ostatnich tygodni „karnawału Solidarności”. Trzecia część dotyczy kompleksowych przygotowań władz do wprowadzenia stanu wojennego, czwarta – ostatnich dni przed konfrontacją. W kolejnych rozdziałach zaprezentowany został rozwój wypadków po 13 grudnia, ze szczególnym uwzględnieniem strajków i ich pacyfikacji.