Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Reguły działania człowieka gospodarującego w społeczeństwiejako źródło norm prawnych

Paweł Chmielnicki, Anna Dybała, Michał Stachura

Lexis Sp. z o.o., 2010
Stron: 292
Dział:
ISBN: 9788376203492
 
 
 

 

Paweł Chmielnicki, Anna Dybała, Michał Stachura

Lexis Sp. z o.o., 2010

Dział:

Stron: 292

ISBN: 9788376203492

 Pierwsze opracowanie naukowe, które ukazuje mechanizm ścisłej korelacji między zmianami ilościowymi zachodzącymi w procesie tworzenia źródeł prawa a zmianami zachodzącymi w gospodarce narodowej. Obejmuje prezentację teorii dotyczącej powiązań między normami prawa, regułami gospodarowania i regułami pozyskiwania dóbr z tytułu przynależności do społeczeństwa oraz omówienie wyników unikalnych badań empirycznych, które doprowadziły do odkrycia długookresowych tendencji w przebiegu procesu legislacyjnego, odpowiadających wieloletnim tendencjom makroekonomicznym. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy interesują się problematyką zmiany instytucjonalnej i gospodarczo-społecznych źródeł norm prawnych: do specjalistów z zakresu ekonomii instytucjonalnej (zwłaszcza takich kierunków, jak ekonomia ewolucyjna, teoria wyboru publicznego), teorii prawa (zwłaszcza zagadnień materialnych źródeł prawa), socjologii zmian społecznych.