Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2012, nr 1(13)

red. nacz. Mirosław Skarżyński

Księgarnia Akademicka, 2012
LingVaria;
Stron: 294
Dział:
ISBN: LV20121

 

LingVaria 2012/1(13)

SPIS TREŚCI 

Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
w sprawie statusu języka polskiego w publikacjach naukowych
 
Zagadnienia ogólne
 
Agnieszka Kułacka: Translation Rules in a Montague Grammar
Janina Labocha: Tekst, wypowiedź, dyskurs jako kategorie tekstologiczne
Dorota Szumska: Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania
znaczeń niewyrażonych
 
Polszczyzna współczesna
 
Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz: Aproksymator około, czyli o problemach z dopełniaczem i dokładnym przybliżeniem
Andrzej Kominek: Gramatyka jako metafora w abstrakcyjnych domenach dyskursu
Joanna Kościerzyńska: Przysłówki mówiące o sposobie robienia czegoś na tle określeń jakościowych czynności
 
Polszczyzna historyczna
 
Paulina Michalska: Regionalne właściwości wyrazowe w pracach o pochodzeniu polskiego języka literackiego a ich funkcjonowanie w XVI-wiecznych drukach (na przykładzie oboczności trzymać//dzierżeć)
Ewa Rodek: Polska terminologia gramatyczna w polskiej wersji słownika Pierre’a Daneta
Kinga Tutak: O metatekście (na przykładzie wybranych przedmów dedykacyjnych)
 
Miniatury etymologiczne
 
Marek Stachowski: Polskie głuchy i głupi a łacińskie absurdus ‘absurdalny’ – głos w dyskusji
Marek Stachowski: Skąd poszły strulki i hancle?
 
Dialektologia
 
Joanna Okoniowa: Jan Karłowicz – uczony okresu przełomu
Maciej Rak: Listy Jana Karłowicza do Seweryna Udzieli z lat 1888–1900
 
Z przeszłości językoznawstwa
 
Alicja Nagórko: Aleksander Brückner – ein polnischer Slawist in Berlin – oder die Einsamkeit der Grenzgänger
Barbara Podolak: Walenty Skorochód Majewski – zapomniany archiwista i pasjonat języków wschodnich
 
O profesor Marii Honowskiej
 
Ewa Komorowska: Profesor Maria Honowska – człowiek o wielkim sercu 
Krystyna Kleszczowa: Słowotwórstwo w dorobku naukowym Marii Honowskiej
 
Halina Mieczkowska: Profesor Maria Honowska. Morfologia słowiańska – od synchronii do diachronii
 
Język polski jako obcy
 
Władysław T. Miodunka: Programy nauczania języka polskiego jako obcego
w rzeczywistości europejskiej
 
Z perspektywy czasu
 
Aleksandra Cieślikowa: Refleksje związane z dawnymi i współczesnymi opracowaniami
i recenzjami onomastycznymi
 
Debiuty naukowe
 
Barbara Masny: Dynamika opisu zjawisk świetlnych w tekstach Bolesława Leśmiana