Publishing House
Proceed to the Publishing House

Politeja 2011, nr 16: Studia litewskie

red. Bogdan Szlachta

Księgarnia Akademicka, 2011
Politeja;
Page(s): 454
Section:
ISBN: POL16
 
 
 

 

red. Bogdan Szlachta

Księgarnia Akademicka, 2011

Politeja;

Section:

Page(s): 454

ISBN: POL16

SPIS TREŚCI
5 Od Redakcji
9 Słowo Premiera Republiki Litewskiej Pana Andriusa Kubiliusa
11 Egidijus Meilūnas, Dwadzieścia lat od wznowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Litwą i Polską

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

27 Alvydas Jokubaitis, Tożsamość Europy Środkowej jako problem filozofii polityki
39 Raimundas Lopata, Znaczenie NATO dla wewnętrznej polityki Litwy
53 Ramūnas Vilpišauskas, Ekonomia polityczna członkostwa Litwy w Unii Europejskiej: oczekiwania i doświadczenia pięciu lat
79 Evaldas Nekrašas, Refleksje nad litewską polityką zagraniczną

HISTORIA DAWNA I NAJNOWSZA

95 Sigita Maslauskaitė, Królewicz Kazimierz, patron Polski i Litwy – święty władca?
129 Zenonas Norkus, Imperium litewskie w międzyjednostkowych społecznościach i systemach politycznych: studium przypadku
155 Rimvydas Petrauskas, Kształtowanie się instytucji dworu wielkoksiążęcego w Wielkim Księstwie Litewskim (koniec XIV – połowa XV wieku)
187 Šarūnas Liekis, Saulius Sužiedėlis, Wojna, Holokaust i polityka na Litwie: skonfliktowane narracje
207 Bernardas Gailius, Status polityczny i prawny dowództwa litewskiej partyzantki w latach 1944-1953

PAMIĘĆ I POLITYKA

229 Andrius Švarplys, Konstruowanie litewskiej tożsamości zbiorowej: tendencje
251 Aurimas Švedas, Czy sowiecki eksperyment rzeczywiście się skończył? Historiografia, miejsca pamięci, elita polityczna
265 Nerijus Šepetys, Litwa między dwiema totalitarnymi potęgami: doświadczenie (dialektyczne) i pamięć (selektywna)
281 Arūnas Streikus, Kierunki polityki pamięci na Litwie sowieckiej

POLITOLOGIA I SOCJOLOGIA POLITYKI

309 Jūratė Imbrasaitė, Typy obywateli na Litwie: zaufanie do instytucji władzy oraz formy uczestnictwa politycznego
337 Vladas Sirutavičius, Litewski Ruch na rzecz Przebudowy „Sąjūdis” i Związek Polaków na Litwie: między konfliktem a poszukiwaniem porozumienia (rok 1989 – początek 1990)
353 Milda Ališauskienė, Religia w postkomunistycznym społeczeństwie na Litwie:
miejsce, zmiany i formy funkcjonowania

369 Regina Jasiulevičienė, Funkcjonowanie praw człowieka na Litwie: czynniki i najważniejsi aktorzy
383 Saulius Pivoras, Administracja publiczna na Litwie: między postkomunizmem i europeizacją
405 Egidijus Kūris, W stronę konstytucji jurysprudencyjnej
443 Kristina Juraitė, Brigita Jasnauskaitė, Informowanie społeczeństwa i kształtowanie opinii na temat działalności instytucji władzy