Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Lehahayer 2013, t. 2

red. Krzysztof Stopka

Historia Jagellonica. Towarzystwo Wydawnicze, 2013
Lehahayer; 2
Stron: 284
Dział:
ISBN: 20826184_02
Wydanie drukowane
 

28,00 25,20

Pozycja dostępna

 

SPIS TREŚCI

Artykuły

Edward Tryjarski, Dialogi z podręcznika gramatyki, teologii, filozofii i systematyki spisane przez Awedyka (XVII w.)

Krzysztof Stopka, Śladami kopisty Awedyka. Portret rodzinny Derszymonowiców, czyli mikro‑historia przemian kulturowych Ormian polskich w XVII wieku

Piruza Mnacakanian, Stefan Wartanowic Lehacy — zapomniany Ormianin polski

Marek Miławicki OP, „Świat ode mnie zawsze rzeczy nadzwyczajnych wymagał, a ponadto niesłusznie”. O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814–1892) w świetle źródeł

Konrad Rzemieniecki, Rękopisy związane z historią i kulturą Ormian w zbiorach Działu Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Joanna Wolańska, „Sztuka morelowa”? O katalogu wystawy „Ars armeniaca: sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich” w Muzeum Zamojskim w Zamościu (2010)

Michał Németh, Uwagi językowe na marginesie ormiańsko‑kipczackich tekstów sądowych w edycji Edwarda Tryjarskiego

***

Recenzje

Zbigniew Szydło — Edward Tryjarski, Armeno‑Kipchak Texts in the Alchemical Treatise by Andrzej Torosowicz (17th Century), Warsaw 2005

Bożena Lewandowska — Zbigniew Kościów, Kultura muzyczna Ormian polskich, Wołomin 2011

Bożena Lewandowska — Liturgia polskich Ormian, CD wraz z folderem, Oborniki Śląskie 2007; Liturgia polskich Ormian na Wielkanoc w opracowaniu Stanisława Śmiełowskiego, CD wraz z folderem, Oborniki Śląskie 2008; Liturgia żałobna Ormian polskich w opracowaniu Stanisława Smiełowskiego z materiałów podanych przez Zbigniewa Kościowa, CD wraz z folderem, Opole 2010

Wojciech Drelicharz — „Pamiętajcie o naszych zmarłych…”. Kuty nad Czeremoszem 2008, red. Leon Graczyk, Marta Axentowicz‑Bohosiewicz, Kuty–Warszawa 2008

Paulina Nikiel — Łukasz Łotocki, Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Warszawa, 2002

***

Noty o autorach artykułów i recenzentach