Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2010, nr 10

red. Mirosław Skarżyński

Księgarnia Akademicka, 2010
LingVaria;
Stron: 296
Dział:
ISBN: LV20102

 

LingVaria 2010/2(10)
 
Spis treści:
 
Krystyna Kowalik: Profesor Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 - 27 II 2010)
Jan Godyń: Irena Bajerowa (13 III 1921 - 30 VI 2010)
Jadwiga Puzynina: Taka Ona była...
 
TEORIA I METODOLOGIA BADAŃ HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO

Irena Bajerowa: Czy i jak historia języka może skorzystać z propozycji kognitywizmu?
Stanisław Dubisz: Historia języka polskiego - "wczoraj, dziś i jutro
Bogusław Dunaj: Perspektywy badań historycznojęzykowych
Krystyna Kleszczowa: Historycznie o podstawach słowotwórczych polskich rzeczowników
Aleksander Wilkoń: Trwanie a zmiana w języku
Aleksander Zajda: Historia języka polskiego dzisiaj. Możliwości, zadania i postulaty w zakresie badań nad historiš słownictwa polskiego
 
ANALIZY HISTORYCZNOJĘZYKOWE
 
Ewa Deptuchowa, Zofia Wanicowa: Tajemnice staropolskich glos
Aleksandra Janowska: Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie
Maria Karpluk: O językowych środkach ekspresji w wierszowanych opisach bitew przez historyka Litwy i Rusi Macieja Stryjkowskiego
Bronisława Ligara: Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej
Aleksandra Niewiara: Polskie stereotypy narodowe w świetle badań diachronicznych
Marek Stachowski: Kilka uwag o kwestii żydowskich i słowiańskich źródeł polskiego bachor
Adam Fałowski: Czy bachur/bachor przybył do Polski ze wschodu?
Michał Németh: O wpływach polskich na język Karaimów łuckich
Stanisław Stachowski: Polonizacja języka ormiańsko-kipczackiego
 
HISTORIA JĘZYKA POLSKIEGO W OŚRODKACH NAUKOWYCH
 
Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń: 65 lat badań historycznojęzykowych w Uniwersytecie Łódzkim
Ewa Deptuchowa: Informacja o badaniach zespołowych prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie
Zdzisława Kršżyńska: Informacja o pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Historii Języka Polskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Danuta Ostaszewska: Obszary badań naukowych historii języka polskiego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Ślšskiego
 
PERSONALIA
 
Jan Godyń: Jubileusz Profesora Bogusława Dunaja: uczonego, nauczyciela, organizatora nauki
Władysław T. Miodunka: O obecność w historii języka polskiego studiów nad polszczyznš mniejszości narodowych i grup etnicznych.
 
Jubileusz Prof. Marii Strycharskiej-Brzeziny
KRONIKA
Konferencje
Varia
Ukazały się drukiem w środowisku krakowskim
Doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w r. akad. 2009/2010 Bibliografia "LingVariów" za lata 2006-2010 (oprac. M. Skarżyński)